Groundwork - GRIP

€24.00

Omschrijving

GRIP (Getting Real Insight Purposefully). Deze cursus is ontwikkeld voor gebruik in kleine groepen. Het is ook mogelijk om het te gebruiken voor zelfstudie. Het doel van Groundwork - Grip is om de principes en waarheden die u geleerd hebt tijdens Groundwork - Basic u eigen te maken, zodat ze meer en meer deel worden van uw dagelijkse beleving.

Het boek bestaat uit 8 hoofdstukken. In elk hoofdstuk zijn 10 delen waar dieper wordt ingegaan op de principes van Groundwork - Basic. U kunt elke dag een deel lezen als een soort dagboek of u kunt het allemaal in één keer lezen! Aan het eind van elk hoofdstuk zijn er vragen voor zelfreflectie en opdrachten die u kunt maken. Er zijn ook vragen voor een groepsbijeenkomst.
Het idee is dat leden van een kleine groep het hoofdstuk lezen, de huiswerkopdrachten maken en dan samenkomen om er met elkaar over te praten, te bidden, elkaar feedback te geven, te bemoedigen en te steunen in het groeiproces. Een groeiproces dat van binnenuit zal plaats vinden.